طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید

با این سرویس ها قادر خواهید بود کلیه وبسایتهایی که با تلکنولوژی های Python، Ruby و یا Node.js راه اندازی شده اند را خریداری نمایید.

طرح 1
 • 200 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 7 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Cpanel کنترل پنل
طرح 2
 • 500 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Cpanel کنترل پنل
طرح 3
 • 1000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 15 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Cpanel کنترل پنل
طرح 4
 • 2000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 25 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Cpanel کنترل پنل
طرح 5
 • 5000 مگابایت فضای ذخیره سازی
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد Park Domain
 • Cpanel کنترل پنل