انتقال دامنه

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدید می شود! برای انتقال دامنه ir لزومی به ثبت کد انتقال وجود ندارد و با طی روال انتقال در سایت همکاران ما انتقال دامنه را پیگیری خواهند کرد.*


انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده